Verbetering van de huurwoning, wel of geen huurverhoging?

In de praktijk komt de vraag over huurverhoging na verbetering van een woning veelvuldig voor. Om deze reden wordt er in een kort nieuwsbericht hier meer aandacht aan besteed.

Van belang is allereerst vast te stellen wat het verschil is tussen renovatie, woningverbetering en onderhoud. Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning, bij renovatie of woningverbetering gaat het echter om het ( gedeeltelijk ) vernieuwen van de woning. Dit kan inhouden dat de verhuurder de woning verandert of vergroot, maar ook kan het sloop van de woning inhouden en vervolgens nieuwbouw. Al met al dus grote veranderingen aan de woning en dit gaat nagenoeg altijd gepaard met huurverhoging, maar enkel en alleen als de renovatie/verbetering meer woongenot oplevert. Bij onderhoud van een woning blijft het woongenot of wooncomfort hetzelfde bij herstel of vervanging van onderdelen van de woning. Als deuren of kozijnen worden vervangen blijft meestal de huur hetzelfde.

Na verbetering van de woning ligt huurverhoging in het verlengde hiervan, maar dit is slechts toegestaan als er vooraf door de huurder toestemming is gegeven voor de woningverbetering. Daarnaast geldt ook:

  • De verbeteringen zorgen voor meer genot/comfort dan daarvoor, door bijvoorbeeld dubbelglas, een c.v. installatie of een tweede toilet;
  • De huurverhoging is toegestaan gezien het nieuwe puntenaantal;
  • De huurverhoging is redelijk gezien de kosten die verhuurder heeft gemaakt.

Het puntenaantal van een woning is van belang naast toestemming van de huurder voor de verbetering. Vooraf overleg tussen de huurder en verhuurder is van belang i.v.m. toestemming, maar zeker door helder en duidelijk te zijn wat de verandering zal zijn en wat dit in de toekomst betekent voor de huurprijs.

Voor woningen in de vrije sector komen de verhuurder en huurder onderling een huurprijs overeen en is er geen maximum. Maar valt een woning niet in de vrije sector, dan zijn er vaste regels m.b.t. de maximale huurprijs. Volgens een vast puntensysteem worden woononderdelen meegenomen in de beoordeling van de huurprijs. Via de volgende link kunt u dit checken:

https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/

Al met al is het zaak om vooraf helder concrete afspraken te maken over wat de verbouwing van de huurwoning concreet gaat inhouden voor er “ ja of nee “ op te zeggen. Raakt u in conflict met uw huurder/verhuurder over de verbeteringen van de woning? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gjadvocaten.nl.