Ontbreken van een geboorteakte bij geadopteerde Transgenders, de wet kan het oplossen.

Gaylegal heeft de afgelopen jaren transgenders bijgestaan in juridische kwesties rondom wijziging van naams- en geslachtsaanduiding, onbegrip op de werkvloer, medische vergoedingen en allerlei andere vervelende problemen. Onlangs werd echter duidelijk dat uit een onverwachte hoek nog een algemeen probleem naar voren kan komen. Bij geadopteerde kinderen is er in enkele gevallen in het verleden geen geboorteakte opgemaakt in het land van herkomst of in Nederland. Een verandering van de geslachtsaanduiding of voornaam is dan niet mogelijk terwijl dit juist een gekoesterde wens is van veel transgenders. Wat nu? Een korte analyse.

De huidige wetgeving is zo ingericht dat bij het uitspreken van de adoptie er ook opdracht wordt gegeven aan de ambtenaar van de gemeente Den Haag om de noodzakelijke gegevens voor het opstellen van een geboorte akte vast te stellen. Helaas is dit nieuwe wetgeving en zijn er nog steeds adopties van voor de inwerkingtreding hiervan. In de adopties van voor de wetswijziging werden de geboortegegevens niet altijd vastgesteld en werd niet altijd een geboorteakte opgesteld. Transgenders waarbij dit niet is gebeurd hebben aldus geen geboorteakte en kunnen deze dus ondanks de recente Transgenderwet niet wijzigen.

De Nederlandse wet voorziet er gelukkig in dat dit probleem kan worden opgelost. Aan de rechter kan het verzoek worden gedaan tot het vaststellen van de noodzakelijke gegevens voor het opstellen van een geboorteakte. Daarbij dienen de gegevens zoals deze thans voor handen zijn te worden overgelegd. Daarbij kan gedacht worden aan een authentiek afschrift van het adoptievonnis, een recent uittreksel van de gemeentelijke administratie. Als een goed onderbouwd verzoek wordt gedaan aan de rechter met bijvoorbeeld ook verklaringen van familieleden over de omstandigheden rondom de adoptie kan de rechter na beoordeling de gegevens van de geboorteakte vaststellen. De ambtenaar van de burgerlijke stand te Den Haag kan aan de hand hiervan een akte van inschrijving opstellen die geldt als een akte van geboorte die normaliter wordt opgesteld. Een vervangende geboorteakte is aldus mogelijk.

Als de vervangende geboorteakte is opgesteld kan deze vervolgens worden gewijzigd naar de wens van de betreffende persoon. Transgenders kunnen hierdoor alsnog de laatste stap van de transitie afronden. De wetgeving voorziet aldus in de leemte die kan ontstaan.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal.nl mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht