Nieuwe wet “ Beperking wettelijke gemeenschap van goederen”

Medio dit jaar is het wetsvoorstel door de Eerste kamer aangenomen m.b.t. de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Ook voor paren van het gelijke geslacht gaan er zaken veranderen. Wat wordt er anders en wat voor gevolgen heeft dit? Een korte analyse.

Tot dusver is de wetgeving zo ingericht dat zonder huwelijkse voorwaarden echtgenoten trouwen in gemeenschap van goederen. Er ontstaat een algehele gemeenschap van goederen waarin alle bezittingen, baten en schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk hadden en tijdens het huwelijk hebben opgebouwd in de huwelijksgoederengemeenschap vallen en bij scheiding 50/50 worden verdeeld. Willen de echtgenoten eigen regels over de verdeling van schulden en bezittingen hebben, dan dienen zij dit bij huwelijkse voorwaarden te regelen bij de notaris.

Hierop zijn uitzonderingen te maken, te weten bijvoorbeeld verknochte goederen, schenking en erfenis onder uitsluitingsclausule. Pensioen valt ook buiten dit leerstuk.

De wetgeving wordt vanaf 1 januari 2018 dusdanig veranderd dat een ander regime gaat gelden. Vanaf dat moment zal voor mensen die vanaf die datum trouwen het nieuwe regime gaan gelden inhoudende dat men niet automatisch in gemeenschap van goederen trouwt, maar wel in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat schulden, baten en bezittingen die vóór het huwelijk zijn ontstaan niet meer worden verdeeld bij scheiding, deze zijn niet gemeenschappelijk. Enkel alle schulden, baten en bezittingen die zijn ontstaan tijdens het huwelijk dienen te worden verdeeld. Tevens vallen erfenissen en schenkingen bij scheiding buiten de gemeenschap, behalve als er bij de schenking en het testament een insluitingsclausule is bepaald.

De nieuwe wetgeving leidt er toe dat er alleen die onderwerpen dienen te worden verdeeld bij echtscheiding die door de echtgenoten staande het huwelijk zijn opgebouwd. Dit is een goede ontwikkeling en houdt de bezittingen en schulden van vóór het huwelijk bij de betreffende persoon. Maar experts zien wel praktijkproblemen, te weten het bijhouden wat van wie is. Administratief dient te worden bijgehouden welk vermogen van wie is en hoe er verrekend dient te worden bij scheiding. Vermenging van vermogens ligt op de loer en verrekenbedingen bij de huidige huwelijkse voorwaarden werden in de hedendaagse praktijk ook al niet bijgehouden, laat staan de verschillende vermogens in de nieuwe wetgeving. De toekomst zal uitwijzen of de echtgenoten zich ook hier aan gaan houden.

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal.nl mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht