Homogeweld, en nu?

In de media verschijnen de laatste tijd berichten over homo gerelateerd geweld in Nederland. Een bewoner van een appartementencomplex te Helmond voelt zich bedreigd en onlangs is een verdachte van een mishandeling op de Roze Kermis te Tilburg aangehouden. Allerlei tekens dat het verbale en fysieke geweld helaas nog steeds voorkomt in Nederland. Hoe gaan we daar mee om en wat moeten we er tegen doen? Een kort overzicht.

De cijfers met betrekking tot homo gerelateerd geweld, ook wel homofoob geweld genoemd, laten zien dat er de afgelopen jaren een stijgende lijn is van het aantal meldingen en het aantal incidenten met fysiek geweld. In Amsterdam zijn de cijfers:

Jaar     Meldingen        

2008     300, waarvan 54 met fysiek geweld

2009     371, waarvan 82 met fysiek geweld

2010     487, waarvan 182 met fysiek geweld

2011     564, waarvan 176 met fysiek geweld

Aanvullend onderzoek brengt naar voren dat 8 van de 10 homo’s en lesbiennes vindt dat het klimaat voor de gay comunity de laatste jaren is verslechterd, en vindt 63% dat de politie en/of gemeente te weinig doet om geweld tegen te gaan. Slechts 9% van de gays doet aangifte of melding, en in de afgelopen jaren vond er bij de politie iedere dag wel een melding plaats van homofoob geweld.

Cijfers die er niet om liegen en waar wel degelijk actie op ondernomen moet worden. De vraag is alleen op welke manier. Politie en justitie hebben gesteld extra aandacht te hebben voor homofoob geweld als men met verbaal of fysiek geweld te maken heeft. Er is een grotere aangiftebereidheid toegezegd door de politie korpsen. Ook is er het netwerk “Roze in Blauw”opgezet wat als kern heeft het geweld tegen homoseksuelen. Ook helpen de landelijke en de plaatselijke COC ’s bij het begeleiden van slachtoffers als men met de reguliere instanties er niet uitkomt. Is dit echter genoeg en helpt het in de praktijk ook?

September vorig jaar opende de Gaykrant een meldpunt vor homo’s uit onvrede over de manier waarop het geweld tegen homo’s werd aangepakt. Nadat de Gaykrant werd overspoeld met klachten heeft het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie in maart dit jaar aangeboden de meldingen over te nemen. Gesteld wordt dat de meldingen bij de politie op de plank blijven liggen en dat de wijkagent adviseert er niets mee te doen, omdat het daarmee alleen maar erger wordt. De praktijk is aldus nogal weerbarstig en het gevoel van de gay community om gehoord te worden is er aldus nog niet. Als reactie hierop heeft de politie aangegeven een verdere inventarisatie te maken van homo gerelateerd geweld. Dit zou afgelopen mei klaar moeten zijn.

Het is niet duidelijk wat het begin moet zijn om de problemen rondom homofoob geweld aan te pakken. Betere voorlichting? Meer aangiftebereidheid bij de politie? Met een aangifte alleen ben je er niet, het Openbaar Ministerie dient vervolgens ook strafrechtelijke vervolging in te stellen. Dient deze vorm van geweld extra zwaar te worden bestraft zoals afgelopen 5 mei tijdens een speech bij het 25-jarige bestaan van het Homomonument werd voorgesteld? Het is een brede maatschappelijke discussie waarbij vervolgens in de geldende wetgeving de basis moet worden vastgelegd.

Als laatste kan Gaylegal als advies geven altijd, indien er reden toe bestaat en men goed over de eventuele gevolgen heeft nagedacht, aangifte te doen van incidenten rondom homoseksualiteit. De politie dient te allen tijde de aangifte op te nemen. Men dient goed te realiseren wat de directe gevolgen zijn van een aangifte. Een incident met een buurman of collega werknemer heeft meer gevolgen dan enkel een aangifte. Hierop dient men bedacht te zijn.

Gaylegal kan naast advies op het strafrechtelijke vlak ook mensen bijstaan bij het onderzoeken van de civielrechtelijke mogelijkheden om de ontstane situatie aan te pakken. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld straat- en/of contactverboden. Voor deze en alle andere vragen kan contact worden opgenomen met mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of info@gaylegal.nl.

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht