Hiv-status en juridische problemen

Mensen met Hiv kunnen nog wel eens ongewild tegen juridische problemen aanlopen. Discriminatie op grond van hiv-status is een probleem wat helaas nog steeds veel te vaak voorkomt. De kwesties kunnen van allerlei aard zijn, zoals: arbeidsrechtelijk, verzekeringsrechtelijk, of gezondheidsrechtelijk. Door de inspanningen van verschillende organisaties is er de afgelopen decennia veel bereikt om de problemen terug te dringen. Denk aan het erkennen door het Verbond van Verzekeraars van Hiv als verzekerbare chronische aandoening, waardoor het mogelijk is om een levensverzekering af te sluiten. De Hiv Vereniging Nederland (HVN) heeft hier hard voor geijverd. Met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en Hiv-status is er bijvoorbeeld al veel bereikt, medicatie, bespreekbaarheid. Echter, er blijven kwesties spelen.

Waardoor worden deze problemen anno 2012 veroorzaakt? Dat is lastig vast te stellen. Arbeidsconflicten komen nog te vaak voor. Daarbij gaat het vooral om ontslag en het is niet altijd duidelijk vast te stellen om welke reden een ontslag is gegeven. Indien de daadwerkelijke achterliggende reden is gelegen in de Hiv-status van iemand dient dit ook bewezen te worden en daar rijzen nog wel eens wat problemen bij. Vooral omdat er vaak andere gronden voor ontslag worden aangevoerd zoals overtolligheid of disfunctioneren. Daarnaast komen er ook nog wel eens conflicten voor in het ingezette re-integratie  traject bij de werkgever. In dat traject is er te vaak onbegrip en stagneert het traject hierdoor.

In dit kader is het nuttig de informatieve sites van de HVN te raadplegen: www.postiefwerkt.nl en www.hivnet.org.

Problemen rondom medische keuringen, (levens)verzekeringen waarvoor men wordt geweigerd, het komt allemaal nog steeds voor.

Kern van de problematiek is dat men vanwege de Hiv-status anders wordt behandeld. Het juridische kader blijft hetzelfde, de Hiv-status is hetgeen alles verder inkleurt. Indien zich juridische conflicten voordoen is het geruststellend dat er advocaten zijn die affiniteit en kennis /ervaring hebben met dit soort kwesties. Er hoeft niet te worden uitgelegd wat voor impact een dergelijk conflict heeft. Gaylegal heeft kennis en benadert de kwestie met zorg en vertrouwen en kan mensen met Hiv ( gay of heteroseksueel ) zonder meer met advies terzijde staan.

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht