Geregistreerd partnerschap, hoe te ontbinden?

Het geregistreerd partnerschap wordt nog wel eens als voorloper gezien van het homohuwelijk en in sommige landen is dit nog steeds zo. Men hoeft maar naar Duitsland te kijken waar Angela Merkel onlangs heeft gezegd dat het geregistreerd partnerschap voor partners van hetzelfde geslacht is en het huwelijk voor partners voor man en vrouw. In Nederland komt het geregistreerd partnerschap nog steeds voor. De verschillen zijn wel kleiner geworden met het huwelijk, maar hoe zit het nu eigenlijk met het ontbinden van het geregistreerd partnerschap als men uit elkaar gaat? Een korte beschouwing.

Een geregistreerd partnerschap kan op twee manieren worden ontbonden. Dit is afhankelijk van de vraag of partijen het met elkaar eens zijn of niet.

Ontbinding kan in onderling overleg bij een advocaat of notaris met als voorwaarde dat er geen minderjarige kinderen in de scheiding betrokken zijn en partijen het volledig met elkaar eens zijn over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Door een advocaat of notaris wordt een overeenkomst/convenant opgesteld waarbij partijen hun scheiding regelen. Afspraken omtrent o.a. alimentatie, pensioen e.d. moeten daarin zijn opgenomen. Indien de echtgenoten en de advocaat/notaris de overeenkomst hebben ondertekend kan deze worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als partijen het niet met elkaar eens zijn en/of er kinderen in de scheidingsprocedure betrokken zijn dienen partijen de kwestie voor te leggen aan de rechter om een oordeel over de zaak te geven. Dit kan worden voorgelegd middels een verzoek van een gezamenlijke advocaat als men het met elkaar eens is en er ook kinderen in het spel zijn, of kan worden voorgelegd door slechts één advocaat indien men het volstrekt oneens met elkaar blijft, ongeacht of er sprake is van kinderen.

Uiteraard geniet het de voorkeur dat men in onderling overleg tot overeenstemming komt over de wijze van uit elkaar gaan. Soms is het echter nodig dat ieder een eigen advocaat heeft om zijn of haar belangen te vertegenwoordigen. Dit hoeft er niet toe te leiden dat men perse lijnrecht tegenover elkaar staat. In beginsel verdient een viergesprek de voorkeur om er toch te proberen uit te komen. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat dan resteert er niets anders dan de kwestie aan de rechter voor te leggen zodat deze over de verschilpunten een oordeel geeft.

In de praktijk blijkt eens te meer dat partijen zich van te voren dienen te realiseren of zij over alle punten echt volledige overeenstemming hebben. Indien dit niet het geval is kunnen er tijdens de procedure onoverbrugbare verschillen ontstaan waardoor de gezamenlijke procedure toch spaak loopt. Een advocaat, mediator of notaris dient zich vervolgens terug te trekken en beide partijen dienen een nieuwe eigen advocaat te zoeken. Dit brengt onnodig extra kosten met zich mee en is bovendien ook tijdrovend.

In deze blog is geprobeerd een korte toelichting te geven over de wijze waarop een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Goed en helder overleg tussen de echtgenoten m.b.t. overeenstemming is essentieel voor het slagen. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben en meer informatie willen over het echtscheidingsrecht en wat dit voor u zou kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht