(Fitness)abonnementen en er van af komen

Fitness is bekend en geliefd bij homo’s om de benodigde lichaamsbeweging te krijgen en aan je lichaam te werken. De ene sportschool is meer in trek bij homo’s dan de andere en sportschool Splash te Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Helaas is deze sportschool onlangs overgenomen door de landelijk opererende keten Fit for Free. Sporters kwamen voor een dichte deur te staan en dienen zich nu maar te gaan schikken naar het concept van de nieuwe eigenaar. Afgezien van dit specifieke geval, kan dit zomaar?

Indien een dergelijk bedrijf wordt overgenomen en dezelfde service wordt geboden als voorheen is  daar juridisch gezien niet veel tegen te doen. Er wordt geen wanprestatie gepleegd. Indien er niet benodigde faciliteiten worden aangeboden is dit een grondslag om ( na op het gebrek te hebben gewezen en herstel te hebben gevraagd ) de overeenkomst te ontbinden. Als hier geen sprake van is dient het contract gewoon te worden uitgezeten.

Echter, een andere mogelijkheid is om het contract op te zeggen. Sinds de zogenaamde    “ Wet van Dam” van kracht is wordt er de wettelijke mogelijkheid geboden om een contract – zoals bij een fitness club – na een jaar op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het vast blijven zitten aan automatische verlengingen van een jaar zou op deze manier moeten worden tegen gegaan. Dit zou een uitkomst kunnen zijn om van een (fitness )contract af te komen. Deze wet heeft echter wel een manco, namelijk dat deze wet niet zou gelden voor bestaande contracten gesloten vóór 1 december 2011.

Inmiddels heeft de rechtbank Haarlem (LJN BV1276, Rechtbank Haarlem, 526840 CV EXPL 11-12063) in een uitspraak bepaald dat de Wet van Dam ook geldt in geval van  bestaande contracten die zijn gesloten vóór 1 december 2011. Met deze uitspraak is het manco in de wet door de rechtspraak gecorrigeerd. Met verwijzing naar deze uitspraak kan aldus rechtsgeldig worden opgezegd.

Op internetfora is te lezen dat bepaalde fitnessketens zich niets aantrekken van deze gerechtelijke uitspraak. Zij zeggen de letter van de wet te volgen en het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechter ( waarin zij niet eens partij waren ). Het wordt dus zeer moeilijk gemaakt om van een abonnement af te komen en omdat het abonnementsgeld niet erg hoog is laten mensen het er vaak bij zitten.

Het is aan te raden het contract in ieder geval op te zeggen ( per aangetekende brief en/of fax ) en af te wachten of de maand opzegtermijn van de Wet van Dam wordt geaccepteerd of niet. Indien dit niet het geval is, heeft u in ieder geval opgezegd en is er een eind datum bepaald waarop het contract afloopt. Het staat u vrij om gedurende die aflopende periode al bij een andere fitness club te gaan sporten. Het is dan aan u om te beslissen of u juridisch gezien wat aan de niet in acht genomen rechtsgeldige opzegging wilt doen of niet. De juridische kosten overstijgen wellicht het resterende abonnementsgeld en dat is nu net waar men op zinspeelt.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met advocaat mr. Gerald Janssen op info@gaylegal.nl.

Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Bericht