Erfrecht in de gay praktijk deel IV, Ongehuwd samenwonenden zonder testament.

In de eerste blog van deze reeks is uiteengezet wat het belang is van een testament. Daarin werd bij ongehuwd samenwonenden al opgemerkt dat bij het ontbreken van een testament dit tot ongewenste situaties kan leiden. Een korte beschouwing over de gevolgen van het ontbreken van een testament bij deze samenlevingsvorm.

Indien samenlevers ongehuwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan wordt bij overlijden van een van beide partners terug gevallen op het wettelijke systeem van de wettelijke verdeling, met de daarbij horende voorwaarden en rangorde. Dit houdt in dat de achterblijvende partner in principe niets erft en de bloedverwanten wel. Hij of zij is een niet bloedverwant  en deze erft volgens het wettelijke stelsel niets.

Dit houdt in dat bijvoorbeeld het eigendom van een woning die op beide naam staat voor de helft naar de erven gaat in plaats van de achterblijvende partner. Hetzelfde geldt voor gemeenschappelijke goederen, maar ook voor de eventuele schulden. Vaak is er in de hypotheek al wat over opgenomen en wordt bij het afgeven van een hypotheek verzocht een testament op te stellen. Als beide partners samen een bedrijf hebben kan het ontbreken van een testament desastreuze gevolgen hebben. Denk maar eens aan een VOF waarbij een de erfgenamen ineens de baten en schulden van de overleden firmant erven als er niets over is afgesproken in het samenwerkingscontract. De achterblijvende partner is ineens de helft van het bedrijfskapitaal kwijt.

De vraag rijst dan “ Help, wat te doen in deze situatie? ” In feite is er niets te doen, de wet is helder en zonder een testament geldt onverkort het systeem van wettelijke verdelingen en is de achterblijvende partner geen bloedverwant en dus geen erfgenaam. Bij een schoonfamilie waar de achterblijvende partner geen, dan wel slechte band mee heeft, kan dit tot zeer onwenselijke situaties leiden.

Tot dusver is er nog niet geprocedeerd over dit punt, en dit is toch wel lastig omdat de wettelijke systematiek m.b.t. erven helder en duidelijk is. Uit de feitelijke gedraging of een onderlinge overeenkomst is weliswaar af te leiden wat de samenwoners voor ogen hadden, maar erfrechtelijk is toch echt een testament nodig. Dit bewijst maar eens te meer dat een door de notaris opgemaakt testament bij ongehuwd samenwonenden van groot belang is.

In voorgaande uiteenzetting is geprobeerd een uiteenzetting te geven over het belang van een testament en de gevolgen van het ontbreken hiervan bij ongehuwd samenwonenden. Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben en meer informatie willen over het erfrecht en wat dit voor u zou kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat van Gaylegal, mr. Gerald Janssen op 020 5400170 of mailen op info@gaylegal.nl