Financieel

Kosteloos eerste gesprek
Een eerste oriënterend gesprek – van maximaal een uur – is kosteloos. Tijdens dat gesprek wordt uw zaak doorgesproken en wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de wijze waarop uw zaak vervolgens kan worden behandeld. Dit gesprek kan uiteraard ook dienen om meteen actie te ondernemen en uw zaak op de rails te zetten. Daarbij worden de algemene voorwaarden en het uurtarief duidelijk en helder uiteengezet, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de gemaakte afspraken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Gaylegal biedt de mogelijkheid om te werken op basis van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. U bent dan, behoudens de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, geen honorarium verschuldigd.

Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomenssituatie en de aard van de zaak. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u uitgebreid over deze mogelijkheid geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.