Advocaat

 

 

 

 

 

 

 

Gerald Janssen is sinds 2006 advocaat en heeft in 2012 zijn eigen kantoor opgericht te Amsterdam. Hij heeft in zijn carrière een brede kennis en ervaring opgedaan in de civiele procespraktijk en zich gespecialiseerd in het familie- en erfrecht.

Als gay professional heeft Gerald het initiatief genomen Gaylegal op te richten en voor de LHBT-gemeenschap laagdrempelige, vertrouwelijke en professionele juridische dienstverlening te verlenen. Door zijn ruime kennis en ervaring wordt op een betrokken manier het probleem aangepakt en naar een oplossing toegewerkt.

Gerald is bestuurslid geweest van COC Amsterdam en heeft contacten met vele belangenorganisaties in Amsterdam zodat hij weet wat er speelt binnen de LHBT-gemeenschap.

Ten behoeve van de LHBT-gemeenschap in Amsterdam werkt Gerald samen met het COC Amsterdam en verzorgt hij het gratis advocatenspreekuur. Voor meer informatie hierover kunt u via hem of via COC Amsterdam contact opnemen.

Gerald is in 2004 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Meer informatie:
Nieuwe nice: Gaylegal (Advocatie.nl)
De roze randen van het recht (Mr. 6)
Een roze advocaat voelt vooral vertrouwd (NRC NEXT 1 februari 2017)