In de eerste blog van deze reeks is uiteengezet wat het belang is van een testament. Daarin werd bij ongehuwd samenwonenden al opgemerkt dat bij het ontbreken van een testament dit tot ongewenste situaties kan leiden. Een...
Lees meer