Trias Politica, scheiding vanĀ  wetgevende uitvoerende en rechterlijke macht, beschreven door de Franse filosoof Montesquieu, is een belangrijk principe van de democratische staatsinrichting. Het verdeelt de uitoefening van macht. Op het eerste gezicht heeft het wellicht niets...
Lees meer